UBO-register

Sinds de lancering wordt er veel gesproken en geschreven over het UBO-register. In dit artikel leggen we uit wat de verplichtingen zijn en hoe je hieraan kunt voldoen. Functie UBO-register Elk lid binnen de Europese Unie moet een UBO-register bijhouden. Een UBO-register waarin wordt vastgelegd wie de uiteindelijke belanghebbenden (ofwel UBO’s) zijn binnen organisatie. Door …

UBO-register Read More »

Opdrachtaanvaarding en de Wwft

De opdrachtaanvaarding is géén onderdeel van de Wwft. Het doel van de opdrachtaanvaarding is mogelijke kwaliteitsrisico’s ten aanzien van de opdracht in kaart te brengen. De kwaliteitsrisico’s worden in kaart gebracht door op de randvoorwaarden van deskundigheid, kwaliteit en integriteit te toetsen. Het idee is dat je alleen een opdracht van voldoende niveau kan realiseren, …

Opdrachtaanvaarding en de Wwft Read More »

Bewaarplicht Wwft

De Wwft kent een bewaarplicht. In wetgeving staat aangegeven dat deze vijf jaar is. Cliëntinformatie moet tot vijf jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard worden. Het gaat hier om alle informatie als identificatie en verificatiegegevens, uittreksels handelsregister, en overige informatie die in een cliëntdossier staat. Hetzelfde termijn van vijf jaar geldt voor (voorgenomen) …

Bewaarplicht Wwft Read More »

Leidraden vanuit de toezichthouder

Vanwege de complexiteit van de Wwft zijn er voor iedere sector leidraden opgesteld. Leidraden die organisaties helpen te voldoen aan de Wwft. De voor Grubbers relevante leidraden staan hieronder opgenomen. Middels onderstaande knop kan je de leidraden openen en indien gewenst downloaden. Algemeen leidraad Accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs Advocatenkantoren Notarissen

Geheimhoudingsplicht transacties

Achtergrond Bij het melden van een voorgenomen ongebruikelijke transactie geldt er een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding is er mogelijke criminelen betrokken zijn bij de transactie. Deze criminelen mogen niet op de hoogte worden gesteld en ook is het belangrijk dat jij geen gevaar loopt. Wat houdt het in? Iemand die een melding doet van een ongebruikelijke …

Geheimhoudingsplicht transacties Read More »

Objectieve en subjectieve indicatoren

Er zijn verschillende indicatoren om te bepalen of een transactie relatie houdt met het witwassen en/of terrorismefinanciering. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve indicatoren. Objectieve indicatoren In het geval van een objectieve indicator moet je altijd een melding doen. Voor jou als financiële dienstverlener bestaat alleen de volgende objectieve indicator: Een contante …

Objectieve en subjectieve indicatoren Read More »

Vormen van cliëntonderzoek

De Wwft kent 3 vormen van cliëntonderzoek, namelijk; vereenvoudigd, normaal en verscherpt cliëntonderzoek. Vereenvoudigd cliëntonderzoek Dit is de vorm van cliëntonderzoek die het minst vaak voorkomt. De vorm mag alleen gebruikt worden voldoet als de cliënt voldoet aan een lijst met voorwaarden. Voorwaarden als dat de cliënt een beursgenoteerd bedrijf is of een overheidsinstantie. Doordat bedrijven …

Vormen van cliëntonderzoek Read More »

Cliënten in een holdingstructuur

Holdingstructuur Regelmatig komt het voor dat een structuur zowel een Holding als daaronder gelegen Werkmaatschappij bevat. Zo’n structuur waar meerdere klanten binnen vallen, wordt ook wel een holdingstructuur genoemd. Veelal worden dit soort structuren als één klant gezien. Vanuit de WWFT staat niet opgenomen dat je deze holdingstructuur niet binnen één cliëntdossier mag accepteren. Veel …

Cliënten in een holdingstructuur Read More »

Verificatie van cliënt

Wat is verifiëren? Bij een nieuwe cliënt ontvang je identiteitsgegevens van de cliënt. Tijdens verificatie stel je vast of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Het vaststellen van de identiteit doe je bij natuurlijke personen aan de hand van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor rechtspersonen (bedrijven) maak je gebruik uittreksel van het …

Verificatie van cliënt Read More »