Company.info

Inhoud

Company.info

Company.info is de datapartner van Grub. Alle cliëntinformatie die automatisch wordt ingeladen in de Grub applicatie, komt van company.info.

Uittreksel handelsregister

In Grub wordt altijd het laatste uittreksel van het handelsregister opgehaald. Dit gebeurd door de laatste bekende informatie bij company.info te controleren. Dit gebeurd middels de volgende stappen:

 1. Uittreksel niet ouder dan 12 maanden.
 2. Uittreksel bevat geen wijziging als rechtspersoon, onderneming, samenwerkingsverband, vestigingen en/of personen binnen rechtsvorm.

Indien wordt geconstateerd dat aan bovenstaande niet wordt voldaan, dan wordt er een nieuw uittreksel uit het handelsregister opgehaald. Op deze manier maak je in Grub altijd gebruik van een actueel uittreksel.

Verrijking company.info

Company.info onttrekt niet alleen informatie uit het handelsregister. Voortdurend wordt ook getoetst of informatie op een uittreksel volledig is.

Company.info toetst op volledigheid middels het scrapen van websites van jouw cliënten. Worden er diensten aangeboden die niet worden benoemd in een uittreksel, dan wordt een SBI-code aan uittreksel toegevoegd. Hierdoor kan het gebeuren dat een uittreksel in Grub meer informatie bevat dan een uittreksel direct uit het handelsregister.

Structuurinformatie

De eigendoms- en zeggenschapsstructuur wordt opgebouwd op basis van in het handelsregister bekende uittrekselinformatie. Deze informatie wordt opgehaald via onze datapartner company.info. Zij hebben namelijk een direct connectie met het handelsregister.

Het kan gebeuren dat de structuur niet overeenkomt met de daadwerkelijke situatie. In deze gevallen is de informatie in het handelsregister niet volledig. Ondanks dit handel je wel compliant. Volgens regelgeving mag je er vanuit gaan dat de informatie in uittreksel actueel en juist is.

Zelf heeft het handelregister dit ook geconstateerd. Om deze reden zijn ze bezig met het opzetten van het UBO-register. Een register waarvan wij van Grub ook in de toekomst ook graag informatie voor een 100% juiste eigendoms- en zeggenschapstructuur willen ontrekken.

Grub alerts

Na het aanmaken van een structuur kunnen gegevens in het handelsregister worden aangepast. In Grub worden de volgende type wijzigingen als Grub alert getoond:

 • Het kamer van koophandel nummer van de cliënt is gewijzigd.
 • De rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd
 • De juridische- en/of handelsnaam van de cliënt is gewijzigd.
 • Het vestigingsadres van deze cliënt is gewijzigd.
 • Het correspondentieadres van deze cliënt is gewijzigd.
 • De contactgegevens van deze cliënt zijn gewijzigd.
 • De SBI code van deze cliënt is gewijzigd.
 • Een van de datums in het cliënt dossier is gewijzigd. 
 • Het cliëntdossier is verwijderd uit het KvK-register.
 • Het cliëntdossier is toegevoegd aan het KvK-register.

Wat Grub nog niet toont zijn UBO meldingen. Dit iets waaraan wij nog moeten werken.

PEP's, sancties en negatieve media

Voor een check op PEP’s (Politically Exposed Persons), sancties en negatieve media worden internationale databases geraadpleegd. Hiermee wordt getoetst of de namen van de partijen in de structuur voorkomen in de databases. Indien er een hit is dan wordt dit in Grub getoond.

Betreft een hit op negatieve media moet aan het volgende worden voldaan:

 • Partij komt voor in nationaal krant van een land.
 • Er is bewezen dat partij betrokken is geweest bij een delict / schandaal.

Wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan, dan wordt het mogelijke resultaat van negatieve media getoond.

Soms wordt het feedback gedeeld dat men eerder nieuws had verwacht in Grub. Hiervan is meestal geen sprake omdat negatieve media resultaten niet zomaar mogen worden opgeslagen in een database als slecht nieuws. Vanwege de AVG moet er aan bovenstaande condities worden voldaan.