Instellingen

Inhoud

Instellingen

Binnen het menu-item Instellingen bestaan een viertal submenu-items. Op deze pagina wordt per submenu-item uitgelegd hoe deze werkt.

Bedrijven

Binnen Bedrijven kan je de configuratie doen voor cliëntonderzoek en opdrachtaanvaarding. Hierbij kan je de vastgelegde configuratie middels onderstaande functionaliteiten aanpassen:

 • Risiconiveaus: In dit veld staat aangegeven wanneer het totaal van wegingen in één van de risiconiveaus laag, gemiddeld, hoog of onaanvaardbaar valt.
 • Vragenlijst cliëntacceptatie Assistent & Accountant: Met deze vragenlijst wordt onderzoek gedaan naar risico’s bij de cliënt. Het totaal van de ingegeven antwoordmogelijkheden leidt tot een risiconiveau.
 • Vragenlijst cliëntacceptatie Compliance functie: Met deze vragenlijst wordt verscherpt onderzoek uitgevoerd bij de cliënt.
 • Vragenlijst opdrachtaanvaarding Assistent & Accountant: Met deze vragenlijst wordt onderzoek gedaan naar risico’s bij de opdracht. Het totaal van de ingegeven antwoordmogelijkheden leidt tot een risiconiveau.
 • Vragenlijst opdrachtaanvaarding Compliance functie: Met deze vragenlijst wordt aanvullende informatie over de opdracht vastgelegd.
 • Risicolanden: Hier worden landen gekoppeld aan een verhoogd risiconiveau.
 • Risicobranches: Hier worden branches gekoppeld aan een verhoogd risiconiveau.
 • Compliance functie betrekken bij cliëntacceptatie vanaf risiconiveau: Het verscherpt cliëntonderzoek wordt uitgevoerd door de compliance functie. Je kan hier aangeven vanaf welk risiconiveau het verscherpt cliëntonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Compliance functie betrekken bij opdrachtaanvaarding vanaf risiconiveau: Aanvullende informatie over de opdracht wordt door de compliance functie vastgelegd. Je kan hier aangeven vanaf welk risiconiveau de compliance functie dit moet doen.
 • Vestigingsmanager betrekken bij cliëntacceptatie tot risiconiveau: Je kan ervoor kiezen om een vestigingsmanager tot aan een bepaald risiconiveau mee te laten kijken.
 • Vestigingsmanager betrekken bij opdrachtaanvaarding tot risiconiveau: Je kan ervoor kiezen om een vestigingsmanager tot aan een bepaald risiconiveau mee te laten kijken.

Personen

Binnen Personen kan je de configuratie doen voor cliëntonderzoek. Hierbij kan je de vastgelegde configuratie middels onderstaande functionaliteiten aanpassen:

 • Risiconiveaus: In dit veld staat aangegeven wanneer het totaal van wegingen in één van de risiconiveaus laag, gemiddeld, hoog of onaanvaardbaar valt.
 • Vragenlijst cliëntacceptatie Assistent & Accountant: Met deze vragenlijst wordt onderzoek gedaan naar risico’s bij de cliënt. Het totaal van de ingegeven antwoordmogelijkheden leidt tot een risiconiveau.
 • Vragenlijst cliëntacceptatie Compliance functie: Met deze vragenlijst wordt verscherpt onderzoek uitgevoerd bij de cliënt.
 • Risicolanden: Hier worden landen gekoppeld aan een verhoogd risiconiveau.
 • Risicobranches: Hier worden branches gekoppeld aan een verhoogd risiconiveau.
 • Compliance functie betrekken bij cliëntacceptatie vanaf risiconiveau: Het verscherpt cliëntonderzoek wordt uitgevoerd door de compliance functie. Je kan hier aangeven vanaf welk risiconiveau het verscherpt cliëntonderzoek wordt uitgevoerd.
 • Vestigingsmanager betrekken bij cliëntacceptatie tot risiconiveau: Je kan ervoor kiezen om een kwaliteitsmanager tot aan een bepaald risiconiveau mee te laten kijken.

Gebruikers

Binnen Gebruikers kan je personen aanmaken met de volgende gebruikersrollen:

 • Assistent: De persoon met deze rol kan cliëntacceptatie en opdrachtaanvaarding opstarten.
 • Accountant: De persoon met deze is verantwoordelijk voor de cliëntacceptatie en opdrachtacceptatie.
 • Compliance functie: De persoon met deze rol doet aanvullend onderzoek naar de vastgestelde risico’s. Een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.
 • Vestigingsmanager: De persoon met deze rol kan tot een bepaald risiconiveau de rol van het management waarnemen.
 • Management: De persoon met deze rol is eindverantwoordelijke voor de acceptatie van cliënten en opdrachten.
 • Beleidsbepaler: De persoon met deze rol kan de tab Instellingen beheren. Instellingen die aansluiten op het vastgelegde risicobeleid van het kantoor.

Premium

Hier staan functionaliteiten die je af kunt nemen tegen extra kosten:

 • Cliëntcontinuatie bedrijven: Voor het continueren van een cliënt wordt nieuwe data opgehaald. De extra datakosten die worden gemaakt worden verrekend middels de premium cliëntcontinuatie. Na het aanzetten van de premium bedragen de kosten € 0,25 per cliënt.