Releases

Inhoud

Releases

Een overzicht van onlangs gerealiseerde Grub applicatie updates:

Release januari 2022

Aanpassingen

 • Fix the recurring error in the PEP, Sanction & Compliance check.
 • In het portfolio export staan de kolommen Berekend en Geselecteerd risiconiveau nu juist gesorteerd.
 • For Open question fields is the amount of characters enlarged to 2500.

Release november 2021

Nieuw

 • Buitenlandse partijen kunnen aan eigendoms- & zeggenschapsstructuur worden toegevoegd.
 • Voor ieder cliëntdossier is er een link naar het UBO-register opgenomen.
 • Het is mogelijk een portfolio export te maken van alle Bedrijven en Personen. Op basis van export kan gebruikers risicotrends in portfolio vaststellen.

Release oktober 2021

Nieuw

 • Na acceptatie is het nu ook mogelijk om een Persoon reviewen.
 • De gebruikers met gebruikersrollen Beleidsbepaler en Compliance functie kunnen zelf een Bedrijf verwijderen.
 • De gebruikers met gebruikersrollen Beleidsbepaler en Compliance functie kunnen zelf een Persoon verwijderen.
 • De gebruikers met gebruikersrollen Beleidsbepaler en Compliance functie kunnen zelf een Opdracht verwijderen.

Release augustus 2021

Nieuw

 • De tab Opdrachten is toegevoegd in het menu-item Instellingen. Hierin kan je het beleid van opdrachtaanvaarding worden verwerkt.
 • Na acceptatie is het nu ook mogelijk om opdrachten te continueren.
 • Grub toont review alerts wanneer tijdsperiode is afgelopen waarbinnen opdracht moeten worden gecontinueerd.
 • Het is ook mogelijk om een handmatige review voor een opdracht op te starten.

Release juli 2021

Nieuw

 • Aangepast stappenplan voor transactiemonitoring. De gebruiker kan nu kiezen voor het wel/niet rapporteren van een transactie.
 • Opdrachten kunnen ook aangemaakt worden voor cliënten die nog niet zijn geaccepteerd.

Aanpassingen

 • Nieuwe volgorde van het blauwe menu.
 • Nieuw toe te voegen partijen worden naast blok van cliënt getoond.
 • De SBI-kolom met brancherisico is verwijderd van de cliëntacceptatie van Natuurlijke personen.
 • The PEP, sanctie & negatieve media check toont alleen resultaten vanaf 85%.
 • Nieuwe melding wanneer testkrediet op is.

Release juli 2021

Nieuw

 • In de acties pagina van een dossier kan je een gebruiker toekennen aan een stap.
 • In het overzicht zie je welke gebruikers verantwoordelijk zijn voor welke acties en hierop sorteren.

Gebruikers per stap

Aanpassingen

 • Ook voor nog niet geaccepteerde cliënten wordt de Grub alert met melding getoond.

Release mei 2021

Aanpassingen

 • De check op PEP’s, sancties en negatieve media is aangepast. Er wordt nu een laadscherm getoond bij ophalen van resultaten. Na ophalen van resultaten worden deze automatisch ingeladen in applicatie.
 • Bij het doorlopen van de stappen, wordt nu bij stap 4. Management / Vestigingsmanager de juiste rol getoond.

Release april 2021

Nieuw

 • Het is nu mogelijk om transacties vast te leggen in Grub. In het geval van een voorgenomen ongebruikelijke transacties kan je bewijsvoering vastleggen. In Grub zitten ook de benodigde links om een transactie te rapporteren bij de FIU.
 • De Compliance officer en het Mangement hebben de mogelijkheid om een transactie te verwijderen.
 • De transacties overview is een overzicht met daarin alle vastgelegde transacties in Grub.
Transacties overview Grub

Aanpassingen

 • Het cache probleem voor opdrachten en gebruikersbeheer is opgelost.

Release april 2021

Nieuw

 • De export functionaliteit is vernieuwd. Het is nu mogelijk om na acceptatie van een cliënt een PDF-export met structuurafbeeldingen te downloaden.
Export functionaliteit Grub

Release maart 2021

Nieuw

 • De Grub Academy kan nu direct via Grub benaderd worden. Mocht je vragen hebben in Grub, dan kan je via het vraagteken-icoon direct in de Academy zoeken naar je antwoord.
Grub Services Portal link

Verbeteringen

 • De link in de activatielink is voortaan 7 dagen geldig in plaats van 24 uur.
 • Alle SBI-codes zijn zichtbaar mocht een cliënt actief zijn in meerdere branches.
 • De compliance check is nu samengevoegd in één stap, in plaats van verdeeld over twee stappen.
 • In de compliance check kan je nu middels een checkbox makkelijk aangeven dat geen van de gevonden matches overeenkomt met de partij in de structuur.
 • Mocht er in de compliance check een match zijn met 100%, dan wordt deze automatisch geselecteerd.
 • De zoekopdracht voor de compliance check is verbeterd. Er wordt voortaan alleen gezocht op achternaam en geboortedatum om betere zoekresultaten te geven.
 • Error-berichten zijn nu duidelijker zodat het voor jou als gebruiker duidelijk is waarom de error ontstaat

Aanpassingen

 • Wanneer je je wachtwoord opnieuw instelt, wordt je automatisch doorverwezen naar de log in scherm zodat je direct kan inloggen met je nieuwe wachtwoord.
 • De homepagina is verwijderd, als gebruiker wordt je nu automatisch gebracht naar het scherm wat relevant is voor jouw rol.
 • Tekstuele aanpassingen
 • lay-out aanpassingen, zoals lettertype en kleur om Grub beter leesbaar te maken

Release januari 2021

Verbeteringen

 • het overzicht met gebruikers is verbeterd zodat er een beter overzicht is van alle gebruikers in het systeem met de bijbehorende rollen. In de tabel kan je nu ook duidelijk zien welke gebruikers actief zijn of inactief. 
 • Wanneer je een nieuw KvK-nummer toevoegt, wordt het zoekveld automatisch geleegd zodra je klikt op ‘haal cliëntdossier op’. Zo hoef je zelf niet meer het veld te legen, mocht je direct andere KvK-nummers willen toevoegen.
 • Het error bericht op de pagina waar je je wachtwoord opnieuw instelt, is verbeterd zodat deze duidelijker is. 

Aanpassingen

 • De ‘haal risico’s op’ knop wordt zichtbaar bij Natuurlijke Personen zodra alle benodigde informatie is ingevuld.
 • De namen van gevonden matches bij de compliance check zijn weer zichtbaar
 • Wanneer je probeert in te loggen met een inactieve gebruikersaccount krijg je een error bericht.