Endymion Amsterdam

ENDYMION
Amsterdam

Richt een onafhankelijke auditfunctie in.

Over ENDYMION Amsterdam

ENDYMION Amsterdam is een accountantspraktijk die in 2015 is opgericht. Wij zijn gevestigd in de Beurs van Berlage aan het Damrak in Amsterdam en bedienen organisaties waar sprake is van een relatief brede stakeholders groep, zoals externe financiële aandeelhouders, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of de Nederlandsche Bank (DNB).

Al onze professionals zijn Registeraccountant (in opleiding).

Wij zijn Amsterdams, onafhankelijk en hedendaags. Dit laatste komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat ENDYMION Amsterdam is opgericht als moderne coöperatie. 

Voor meer informatie zie www.endymion.amsterdam

Endymion accountants - Wwft audit

Sourced Internal Audit Activities

Het voordeel van externe sourcing van de Internal Audit functie is dat deze niet gehinderd wordt door hiërarchische en interne politieke restricties die ten koste kunnen gaan van de objectiviteit. De Wwft verplicht instellingen om te voorzien in de invulling van een onafhankelijke auditfunctie.

Jaarlijks stellen we in overleg met de directie een Auditplan op, toetsen we de opzet en het bestaan van een selectie van kernprocessen, schrijven we een Management Letter waarin we primair o.a. risico’s op het gebied van fraude, niet naleving wet- en regelgeving, continuïteit en duurzaamheid.

De verantwoordelijkheden van de Internal Audit functie zijn om onderzoek te verrichten, in samenhang met de strategische doelstellingen, risk appetite en relevante wet- en regelgeving, naar de opzet en bestaan van het raamwerk van Governance, Risk en Compliance.

De testwerkzaamheden op de effectieve werking van elementen van interne beheersing worden in beginsel uitgevoerd door interne medewerkers. De Internal Audit functie monitort de voortgang en evalueert de bevindingen

De Internal Audit functie rapporteert direct aan de CEO en periodiek aan de Raad van Commissarissen. De directie van de onderneming blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de interne beheersing.