Onboarding OUD

Grub
Onboarding

Alle informatie voor de startende Grubber.

Introductie

1. Menu items
In deze eerste video wordt uitgelegd welke menu items Grub bevat.

2. Instellingen
In deze video bespreken we het vastgelegde Beleid in het menu-item Instellingen.

3. Overview pagina
In deze video wordt uitgelegd wat je allemaal op de Overview pagina kunt vinden.

Acceptatie cliënt

4. Acties pagina
In deze eerste video wordt uitgelegd wat er allemaal op de acties pagina staat.

5. Cliëntacceptatie
In deze video leggen we uit hoe je de cliënt accepteert en tegelijktertijd een risicoprofiel opstelt.

6. Opvolging risico’s
Mogelijk bevonden risico’s volg je op middels Verscherpt cliëntonderzoek.

Overige functies

Personen
In deze video wordt uitgelegd hoe je een particuliere cliënt kunt accepteren.

Transacties
In deze video leggen we uit welke transacties je in Grub vastlegt.

Opdrachten
In deze video leggen we uit hoe je als accountant de Opdrachtaanvaarding doorloopt.