Bewaarplicht Wwft

In dit artikel

Bewaarplicht Wwft

De Wwft kent een bewaarplicht. In wetgeving staat aangegeven dat deze vijf jaar is.

Cliëntinformatie moet tot vijf jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard worden. Het gaat hier om alle informatie als identificatie en verificatiegegevens, uittreksels handelsregister, en overige informatie die in een cliëntdossier staat.

Hetzelfde termijn van vijf jaar geldt voor (voorgenomen) ongebruikelijke transacties. Laat ook deze transacties vijf jaar in Grub staan.

Bij een controle van de toezichthouder kan je altijd eenvoudig de benodigde informatie overhandigen.