Exit procedure

Inhoud

Exit procedure

Afscheid nemen is al moeilijk zat. Onze operationele exit procedure houden wij daarom zo eenvoudig mogelijk.

Moment van opzeggen

De licentie wordt aangegaan voor minimaal één jaar en is aan het einde van ieder kalenderjaar op te zeggen.

Manier van opzeggen

Indien je wilt stoppen met Grub, dan kan jij de licentie opzeggen door een mail te sturen naar services@grubvooraccountants.nl. Het Services Team zorgt ervoor dat de exit procedure wordt gestart. 

Uitleg exit procedure

De exit procedure dat het Services Team start, ziet er als volgt uit: 

  • Jullie contactpersoon stuurt een mail naar services@grubvooraccountants.nlmet daarin;
    • jullie bedrijfsnaam en;
    • reden van opzegging.
  • Het Services Team bevestigd de opzegging.
  • Datakosten van reeds aangemaakte cliëntdossiers (<1 jaar), worden in rekening gebracht.
  • 30 dagen na opzegging wordt de Grub omgeving automatisch gedeactiveerd.

Jouw (cliënt)data

Met onze exit procedure voldoen we aan AVG wetgeving. Met jouw cliëntdata doen we daarom het volgende:

  • Je kan zelf middels de export functionaliteit data downloaden.
  • De data wordt 30 dagen na opzegging automatisch verwijderd.