Gebruiker toevoegen

Gebruiker toevoegen

Je kan zelf gebruikers toevoegen met de stappen: Instellingen > Gebruikers > + Nieuwe gebruiker

Vervolgens kan je iemand met voornaam, achternaam, e-mailadres en een gebruikersrol toevoegen.