Structuur informatie

Structuur informatie

De eigendoms- en zeggenschapsstructuur wordt opgebouwd op basis van in het handelsregister bekende uittrekselinformatie. Deze informatie wordt opgehaald via onze datapartner company.info. Zij hebben namelijk een direct connectie met het handelsregister.

Het kan gebeuren dat de structuur niet overeenkomt met de daadwerkelijke situatie. In deze gevallen is de informatie in het handelsregister niet volledig. Ondanks dit handel je wel compliant. Volgens regelgeving mag je ervan uitgaan dat de informatie in uittreksel actueel en juist is.

Zelf heeft het handelsregister dit ook geconstateerd. Om deze reden zijn ze bezig met het opzetten van het UBO-register. Een register waarvan wij van Grub ook in de toekomst ook graag informatie voor een 100% juiste eigendoms- en zeggenschap structuur willen onttrekken.