Kopie van ID bewijs

In dit artikel

Kopie van ID bewijs

Het vastleggen van identiteitspapieren is een verplichting vanuit de Wwft. Maar wat moet en wat mag niet?

Bewaartermijn volgens de Wwft

De Wwft stelt dat gegevens van het cliëntenonderzoek minimaal vijf jaar bewaard moeten worden. Dit betekent dat identiteitspapieren tot 5 jaar na beëindigen van de cliëntrelatie bewaard moet worden.

Actuele gegevens

Identiteitspapieren moeten op het moment van verificatie actueel zijn. Doe daarom voorafgaand aan aangaan van cliëntrelatie een controle of de identiteitspapieren niet zijn verlopen.

AVG verplichtingen

De AVG is een algemene wet en de Wwft is een bijzondere wet. Dit zorgt ervoor dat de verplichtingen vanuit de Wwft voorgaan op de AVG.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is.  Ben je dus na vijf jaar niet meer WWFT plichtig dan ben je verplicht om identiteitspapieren te verwijderen.

Alleen wat noodzakelijk is

Bij het opslaan van de gegevens wordt alleen opgeslagen wat vanuit de Wwft verplicht is.

Betreft vastlegging van identiteitspapieren gaat het om het opslaan van het type identiteitsbewijs (bijv. paspoort) en het documentnummer. Mogelijke andere gegevens zoals een pasfoto worden onherkenbaar gemaakt.