Kopie van identiteitspapieren

In dit artikel

Kopie van identiteitspapieren

Het opslaan van identiteitspapieren is een verplichting vanuit de Wwft. Maar wat moet wel en wat mag niet?

Bewaartermijn volgens de Wwft

De Wwft stelt dat gegevens van het cliëntenonderzoek minimaal vijf jaar bewaard moeten worden. Na het beëindigen van een cliëntrelatie moet documentatie zoals een van identiteitspapieren minimaal 5 jaar bewaard worden.

Actuele gegevens

Identiteits- en verificatiegegevens moeten actueel zijn. Dit betekend dat de identeitspapieren niet verouderd mogen zijn. Ga je een cliëntrelatie aan dan moet er gebruik worden gebruikt van actuele identiteitspapieren.

AVG verplichtingen

De AVG is een algemene wet en de Wwft is een bijzondere wet. En een bijzondere wet gaat voor op een algemene wet.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is.  Ben je dus na vijf jaar niet meer WWFT plichtig, dan ben je dus genoodzaakt om de identiteitspapieren te verwijderen.

Alleen wat noodzakelijk is

Bij het opslaan van de gegevens wordt alleen opgeslagen wat vanuit de Wwft verplicht is. Voor de Wwft leg je vast om welke identiteitsbewijs het gaat inclusief documentennummer.

Eventuele andere gegevens zoals een pasfoto worden onherkenbaar gemaakt.