Verificatie van cliënt

In dit artikel

Verificatie van cliënt

Wat is verifiëren?

Bij een nieuwe cliënt ontvang je identiteitsgegevens van de cliënt. Tijdens verificatie stel je vast of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit.

Het vaststellen van de identiteit doe je bij natuurlijke personen aan de hand van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor rechtspersonen (bedrijven) maak je gebruik uittreksel van het handelsregister. In Grub wordt een uittreksel automatisch gedownload.

Digitaal verifiëren

Door de opkomst van digitale verificatiemiddelen wordt steeds vaker het verificatieproces digitaal uitgevoerd.

Dit is niet altijd wenselijk. De Wwft schrijft voor dat de verificatie met de persoon moet plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurd dan is er sprake van een verhoogd risico. Om uiteindelijk wel de cliënt te accepteren moet je aanvullende beheersmaatregelen treffen. Denk aan het opvragen van een gewaarmerkte kopie van de identiteit, een IBAN-check door het overmaken van € 0,01 en printscreen van een digitaal videobelmoment.

Bij twijfel kan je het beste de cliënt uitnodigen. Naast identificatieplicht leer je op deze manier ook de cliënt beter kennen. Handig om in de toekomst verdacht (transactie)gedrag in de gaten te houden.