Opvolging van risico’s

In dit artikel

Opvolging van risico’s

Regelmatig worden er partijen in de structuur, risico’s vastgesteld waarvan jij nog niet wist, of waarbij je twijfels hebt. In dit stuk wordt uitgelegd waar vastgestelde risico’s vandaan komen en hoe je deze het beste kan opvolgen.

Objectieve risico's

Bij structuren kunnen een de volgende 5 objectieve risico’s voorkomen:
 • Brancherisico: Het bedrijf is actief in een hoog risicobranche.
 • Landenrisico: Het bedrijf of de persoon is gevestigd in een hoog risicoland.
 • PEP-hit: De persoon is een Politiek Prominent Persoon.
 • Sanctiehit: Het bedrijf of de persoon komt voor op een sanctielijst.
 • Negatieve mediahit: Het bedrijf of de persoon is negatief in het nieuws gekomen.

Alle bovenstaande risico’s zorgen voor een verhoogd risico bij de cliënt. Voor het juist opvolgen van deze risico’s volg onderstaande instructies.

Opvolgen van risico's

Het vaststellen van een risico is niet direct fout. Je moet hier alleen rekening bij houden met de acceptatie van een cliënt.

Is er vastgesteld dat er sprake is van een hoog risicobranche, dan wordt dit vastgelegd in de vragenlijst van Accountant. Vervolgens volgt de compliance functie deze risico’s tijdens het verscherpt cliëntonderzoek verder op.

In de vragenlijst van de compliance functie staan de volgende vragen opgenomen:

 • Op grond waarvan is er sprake van een verhoogd risiconiveau?
 • Wat is er vanuit onderzoek naar deze risico’s naar voren gekomen?
 • Welke deugdelijke beheersmaatregelen zijn er genomen?

Middels deze vragenlijst wordt meer context geboden over het vastgestelde risico en of het risico beheersbaar is.

Regelmatig wordt er aangegeven dat iemand het oneens is met een vastgesteld risicobranche. Dit omdat er geen contante transactieverkeer plaatsvindt en er ook geen fluctuaties zijn in transactieverkeer.

Vereisten toezichthouder

Wat de toezichthouder wil zien is dat jouw inzichten binnen deze vragen worden vastgelegd. Ze zien dan dat je:

 • Het risico hebt vastgesteld.
 • Verder onderzoek hebt gedaan naar het risico.
 • Hebt aangegeven wat je doet om het risico beheersbaar te maken.

Dit is uiteindelijk de informatie die de toezichthouder wilt zien. Op deze manier kan jij zorgeloos ook deze ‘hoog risico klant’ bedienen.