UBO-register

In dit artikel

UBO-register

Sinds de lancering wordt er veel gesproken en geschreven over het UBO-register. In dit artikel leggen we uit wat de verplichtingen zijn en hoe je hieraan kunt voldoen.

Functie UBO-register

Elk lid binnen de Europese Unie moet een UBO-register bijhouden. Een UBO-register waarin wordt vastgelegd wie de uiteindelijke belanghebbenden (ofwel UBO’s) zijn binnen organisatie.

Door het inzichtelijk maken van de UBO’s wordt duidelijk van welke personen het geld komt. Binnen het gehele financiële stelsel moet dit uiteindelijk zorgen voor meer transparantie. Uiteindelijk met als doel om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Registratie van UBO's

Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor vastlegging van UBO’s in het UBO-register. Dit omdat alleen een tekenbevoegde de vastlegging mag doen.

Jouw verplichting

Na vastlegging van UBO’s ben jij verplicht om te controleren of het UBO-register volledig is. Je doet dit aan de hand van de volgende stappen:

  1. Zijn UBO’s gemeld: Controleer met Grub of er een melding is gedaan in het UBO-register.
  2. Klopt UBO informatie: Koop UBO-register voor € 2,50 en controleer of UBO-informatie juist is.
  3. Terugmeldplicht van UBO’s: Verwerk aanvullende informatie in het UBO-register.

UBO-register informatie in Grub

Een volledig UBO-register zou erg interessant kunnen zijn voor Grub. Dit omdat jij als accountant dan geen onderzoek hoeft te doen naar UBO’s.

Wetgeving staat het nog niet toe om deze informatie uit het UBO-register in te laden. Dit omdat de KVK moet kunnen achterhalen wie welke informatie heeft gedownload. Om deze reden is het downloaden van uittreksels in het UBO-register alleen mogelijk via het portaal van de KVK.

Zodra hier wijzigingen op komen dan komen wij  hierop terug.