Instructies

Grub
Instructies

In enkele stappen 100% compliant.

Risicobeleid

Stap 1. Opleiding

Onze trainingsmaterialen leggen uit wat de Wwft van jou verwacht. Essentiële informatie voor het juist uitvoeren van onderstaande stappen.

Stap 2. Risicobeleid

In Grub is een gestandaardiseerd risicobeleid vastgelegd. Waar nodig kan je het risicobeleid kantoor eigen maken.

Acceptatie

Stap 3. Cliëntonderzoek

Op basis van het vastgelegde beleid wordt per cliënt risico-georiënteerd onderzoek uitgevoerd.

Stap 4. Risicoprofiel

Het cliëntonderzoek rond je af door een risicoprofiel op te stellen, en ondervonden risico’s juist op te volgen.

Monitoring

Stap 5. Review alerts

Na acceptatie van cliënt blijf je eenvoudig compliant door het opvolgen van proactieve meldingen vanuit Grub.

Rapportages

Stap 6. Cliënt rapportages

Door acceptatie van cliënt is er ook automatisch een BFT-proof cliëntdossier gegenereerd.

Stap 7. Transacties melden

Indien het risicoprofiel onaanvaardbaar is of je een verdachte transactie ziet, dan kan je deze middels een handige koppeling melden.