Cliëntonderzoek

Cliëntonderzoek

Opvolging van risico’s

Regelmatig worden er partijen in de structuur, risico’s vastgesteld waarvan jij nog niet wist, of waarbij je twijfels hebt. In dit stuk wordt uitgelegd waar vastgestelde risico’s vandaan komen en hoe je deze het beste kan opvolgen. Objectieve risico’s Bij structuren kunnen een de volgende 5 objectieve risico’s voorkomen: Brancherisico: Het bedrijf is actief in een …

Opvolging van risico’s Lees verder »

Vormen van cliëntonderzoek

De Wwft kent 3 vormen van cliëntonderzoek, namelijk; vereenvoudigd, normaal en verscherpt cliëntonderzoek. Vereenvoudigd cliëntonderzoek Dit is de vorm van cliëntonderzoek die het minst vaak voorkomt. De vorm mag alleen gebruikt worden voldoet als de cliënt voldoet aan een lijst met voorwaarden. Voorwaarden als dat de cliënt een beursgenoteerd bedrijf is of een overheidsinstantie. Doordat bedrijven …

Vormen van cliëntonderzoek Lees verder »

Cliënten in een holdingstructuur

Holdingstructuur Regelmatig komt het voor dat een structuur zowel een Holding als daaronder gelegen Werkmaatschappij bevat. Zo’n structuur waar meerdere klanten binnen vallen, wordt ook wel een holdingstructuur genoemd. Veelal worden dit soort structuren als één klant gezien. Vanuit de WWFT staat niet opgenomen dat je deze holdingstructuur niet binnen één cliëntdossier mag accepteren. Veel …

Cliënten in een holdingstructuur Lees verder »

Verificatie van cliënt

Wat is verifiëren? Bij een nieuwe cliënt ontvang je identiteitsgegevens van de cliënt. Tijdens verificatie stel je vast of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Het vaststellen van de identiteit doe je bij natuurlijke personen aan de hand van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor rechtspersonen (bedrijven) maak je gebruik uittreksel van het …

Verificatie van cliënt Lees verder »

Kopie van identiteitspapieren

Het opslaan van identiteitspapieren is een verplichting vanuit de Wwft. Maar wat moet wel en wat mag niet? Bewaartermijn volgens de Wwft De Wwft stelt dat gegevens van het cliëntenonderzoek minimaal vijf jaar bewaard moeten worden. Na het beëindigen van een cliëntrelatie moet documentatie zoals een van identiteitspapieren minimaal 5 jaar bewaard worden. Actuele gegevens …

Kopie van identiteitspapieren Lees verder »